Välkommen till Malteser-ringens hemsida       Uppdaterad 2024-04-10

 ❤❤

 Nya valpar 2 mars

 

😉

RASKLUBBSMÖTE MED SDHK:S STYRELSE


Vi i SDHK:s styrelse vill kalla till ett rasklubbsmöte torsdagen den 18 april, kl. 19.00.

Vi presentera den nya styrelsen, kommittéer och gå igenom effekterna
av fullmäktigebesluten. Vi vill också höra era önskemål på styrelsen och vilka
idéer ni har.


Inbjudan gäller alla medlemmar i rasklubbarna, men det är naturligtvis extra
viktigt att styrelserna för Rasklubbarna är representerade.


Det behövs ingen anmälan till detta möte utan ni går in på länken
nedan den 18/4 strax före 19.00.


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzVjNWIzYmQtNDM5My00Njc5LWFlODktYmFiMjQ4YmEwZGU3%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227bdbc906-925d-4fb6-84f2-
72cbe9ee43a2%22%2c%22Oid%22%3a%22a14385a7-20f0-497b-9253-
961899e12c5e%22%7d

                                                     Kopiera länken och klistra in i webbläsaren
Bästa hälsningar Liz-Beth
Ordförande SDH

Du kan fortfarande anmäla dig till webbinaret. Skicka ett mejl med din anmälan till andreealucadan@yahoo.com 

Månadens bild april 2024

Foto: Iréne Persson

Vårnumret ute nu hos medlemmarna. Innehåller bland annat:


Utställning

Hunden i vården

Barn och hund

Min Historia Lady & Cilla

Boktips  

Årets klubbmästare

Utställ-ning hur och varför?

Info från SKK 

Födelsedagar        

Annons 

 Malteser-Träffen i Osby

BIS 2:a

 Utställning iEskilstuna 2023-07-16  Nationell Rasspecial

Bäst i rasen och 2:a i Bäst i tävlingen Black boots Zinedine Zidane   

Ägare Kristy Bello Herrera Uppfödare Linda Friberg Andersson Anna Friberg

Sponsor till utställningen med fina priser


Fakta


Så undviker du att köpa en insmugglad valp


  • Ta reda på varifrån hunden kommer, oavsett om du köper den i Sverige eller utomlands.
  • Begär att få träffa valpens mamma i hemmet och att få se registreringen av mamman i hundregistret som bevis för att valpen är född i Sverige.
  • Begär att få en köpehandling där säljarens namn, adress och telefonnummer finns. Acceptera inte bara mobilnummer. När köpet är genomfört går det inte att spåra säljaren.
  • Begär att hunden är grundvaccinerad och har ett högst 7 dagar gammalt besiktningsintyg från veterinär.
  • Köp ingen valp som är under 8 veckors ålder.
  • Om djuret är från ett annat land och är lagligt infört i Sverige ska du begära att få se alla dokument för införsel.
  • Begär att få stamtavlan samtidigt som du får hunden.
  • En öron- eller svanskuperad hund är inte född i Sverige, det är förbjudet här.
  • Hundar över 4 månader ska vara id-märkta. Chipnumret ska framgå av besiktningsintyget som ska följa med vid köpet.
  • Det är ofta hundraser som bichon frisé, malteser, pomeranian och bulldogg som smugglas till Sverige. Var extra vaksam om du funderar på att köpa en sådan hund.
  • Ta inte emot hunden på exempelvis en parkeringsplats. Köp den i dess hem.
  • Om säljaren inte vill gå med på villkoren ovan ska du inte köpa hunden. Det är självklart för alla seriösa säljare av såväl rasrena som blandrashundar att ovanstående villkor gäller vid försäljning


Källa: Jordbruksverket