Föreningen

Malteserringen bildades 1976. Den ingår som en rasklubb i Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) som är underställd Svenska Kennelklubben (SKK).

Malteserringens målsättning är:

  • Att värna om och ta tillvara rasens intresse.
  • Att hjälpa och stödja såväl gamla som nya medlemmar.
  • Att anordna en utställning per år.
  • Att utge en tidning fyra gånger per år.

Medlemsförmåner:

  • Klubbtidningen Malteser Nytt  4 nr./år 
  • Möjlighet att delta i lokala aktiviteter
  • Möjlighet att få råd och tips från t.ex. avelsråd och valpförmedlare

Årsmöte 2023

Årsmöte 2021

Årmötet hölls den 17 april 2021

11 medlemmar deltog på videolänk.

Mötet började med sedvanliga ärenden såsom val av styrelse, ekonomi, verksamhetsplan. Nästa års budget gicks igenom och beslutades. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Till ordförande på 1 år omvaldes Lennart Nyberg. Övriga ledamöter som var i tur att avgå omvaldes förutom Linde Serneberg som avgick efter många förtjänstfulla år och har avtackats med en översänd blombukett. Som ny supleant invaldes Andreea Luca och Torsten Nilsson kvarstår som revisor. Lena Borg har återinträtt som valberedning tillsammans med Marileen Tejder.

Ny styrelse

 

 

Årsmöte 2020

Malteser-ringens årsmöte.
Foto: Iréne Persson

Malteser-ringens årsmöte.
Foto: Iréne Persson

Årmötet hölls den 14 mars 2020 i HKKs klubbstuga, Skreavägen 49, Falkenberg

Åtta medlemmar deltog varav två på videolänk.1

Mötet började med sedvanliga ärenden såsom val av styrelse, ekonomi, verksamhetsplan. Nästa års budget gicks igenom och beslutades. Till ordförande på 1 år omvaldes Lennart Nyberg. Övriga ledamöter som var i tur att avgå omvaldes förutom Mona Lindblad som avgick efter många förtjänstfulla år och avtackades med en blombukett. Som ny ledamot och till vice ordförande valdes Fredrika Rönquist. Som supleant  invaldes Iréne Edvardsson, och Torsten Nilsson som revisor.

Vill du veta mer detaljerat om årsmötet och få protokoll,  kontakta sekreteraren Lotten Rönquist så skickar hon dig det mot portokostnad.

Foto: K Lidbom H

Foto: K Lidbom H

Mona Lindblad som deltagit i Malteser-ringens styrelsearbete och de senaste åren som vice ordförande avtackades med blommor.

Årsmöte 2019

Agnes, Cilla och Svea lyssnar intresserade på föredragande på mötet

Agnes, Cilla och Svea lyssnar intresserade på föredragande på mötet

Årmötet hölls den 9 mars 2019 i HKKs klubbstuga, Skreavägen 49, Falkenberg

Nio medlemmar deltog varav två på videolänk.

Det beslutades att annonspriserna i Maltser-Nytt ska ändras till enhetligare, billigare priser. Sedan vidtog sedvanliga ärenden såsom val av styrelse, ekonomi, verksamhetsplan och nästa års budget gicks igenom och beslutades. Till ordförande på 1 år omvaldes Lennart Nyberg. Övriga ledamöter som var i tur att avgå omvaldes. Som ny ledamot invaldes Lotten Rönquist, och Pia Svensson som revisor samt Torsten Nilsson som revisorsupleant.

Vill du veta mer detaljerat om årsmötet och få protokoll,  kontakta sekreteraren Kerstin Nyberg så skickar hon dig det mot portokostnad.

Årsmöte 2018

Agnes tycker det är tröttsamt med årsmöte

Agnes tycker det är tröttsamt med årsmöte

Årmötet hölls den 24 mars 2018 i HKKs klubbstuga, Skreavägen 49, Falkenberg

Sju medlemmar deltog.

Sedvanliga ärenden såsom val av styrelse, ekonomi, verksamhetsplan och nästa års budget gicks igenom och beslutades. Till ordförande på 1 år omvaldes Lennart Nyberg och övriga ledamöter som var i tur att avgå omvaldes. Kerstin Lidbom Höglund valdes till kassör.

Vill du veta mer detaljerat om årsmötet och få protokoll, och få det till dig tillsänt mot portokostnad, kontakta sekreteraren Kerstin Nyberg.

Årsmöte 2017

Agnes på årsmöte
Foto: L Serneberg

Agnes på årsmöte
Foto: L Serneberg

Årmötet hölls den 22 april 2017 i HKKs klubbstuga, Skreavägen 49, Falkenberg

Sju medlemmar deltog.

Sedvanliga ärenden såsom val av styrelse, ekonomi, verksamhetsplan och nästa års budget gicks igenom och beslutades. Till ordförande på 1 år omvaldes Lennart Nyberg och övriga ledamöter som var i tur att avgå omvaldes. En ny ledamot invaldes, Kerstin Lidbom Höglund. Reviderade stadgar för klubben har antagits.

För ytterligare information om årsmötet och protokoll kontakta sekreteraren Kerstin Nyberg.

Årsmöte 2016

Elsa på årsmöte

Elsa på årsmöte

Årmötet hölls den 16 april 2016 i SPI lokaler på Orups gränd i Halmstad

Nio medlemmar deltog fysiskt och en medlem i styrelsen via länk.

Sedvanliga ärenden såsom val av styrelse, ekonomi, verksamhetsplan,medlemsavgifter och nästa års budget gicks igenom och beslutades. Till ordförande på 1 år omvaldes Lennart Nyberg och till kassör valdes Lotta Falk, Österbybruk. Årsmötet beslutade också att det ska kosta 50 kr. att annonsera otingade valpar.

Kontakta sekreteraren om du vill ha protokoll.

Foto: Dan Svärdh/Engla

Foto: Dan Svärdh/Engla