Medlemsskap:


Vill du bli medlem i Malteserringen?
Då betalar du bara in medlemsavgiften (se nedan) till

plusgiro. 80 64 38-8.

Från utlandet

Swiftnummer

IBAN: SE81 9500 0099 6042 0806 4388

BIC: NDEASESS

Ange samtidigt ditt namn och adress

När du betalat in avgiften ska du också skicka namn och adress + mailadress + telefonnummer till  kassor@malteser-ringen.se så får du tidningen Malteser-Nytt i brevlådan. Som medlem i Malteser-ringen blir du automatiskt medlem i SDHK (Svenska DvärgHundsKlubben) och kan delta i deras utställningar.

Medlemskap per år gäller innevarande år. Om du betalar i sista kvartalet gäller det även nästkommande år.

Fullbetalande medlem: 260 kr
Familjemedlem: 160 kr
Medlem utanför Sverige: 310 kr

Gåvomedlemsskap

Som Uppfödare kan du skänka valpköpare som inte tidigare är medlem i Malteser-ringen ett Gåvomedlemskap. Det kostar 200 kr och gäller första året. Samma pg. som ovan.

Vid gåvomedlemskap är det uppfödaren som skickar in uppgifterna namn och adress + mailadress.