Svenska Kennelklubben www.skk.se  

För att bli medlem ansöker man hos respektive SKKs länsklubb

Svenska Dvärghundsklubben www.sdhk.net

     För att bli medlem går man med i Malteser-ringen

Jordbruksverket www.jordbruksverket.se