Resultat hälsoenkäten juni 2021

MALTESE-RAS

RAS = rasspecifik avelsstrategi