GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Det handlar om en ny dataskyddsreform. Enkelt förklarat är det en lag som ger dig större koll på vilka av dina personliga uppgifter vi har och hur vi behandlar dem. Detta innebär att kraven på hur företag och föreningar får behandla dina personuppgifter blir hårdare. Den nya lagen innebär att du som medlem har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett utdrag av de personuppgifter som vi har, som till exempel namn och kontaktuppgifter. Du har också rätt att begära att alla dina personuppgifter ska tas bort. Det innebär förstås att det kan uppfattas som att du inte längre vill vara medlem i Malteserringen. Vi behöver dina personuppgifter för att du bland annat ska kunna få tidningen Malteser-Nytt.

Vill du veta mer om GDPR kan du gå in på Svenska Kennelklubbens hemsida. Där finns en hel del att läsa.